Espai Famílies

L’apartat ESPAI FAMÍLIES té com a objectiu principal aglutinar diferents recursos que poden ser útils a les famílies amb algun menor amb dificultats en el desenvolupament motriu, cognitiu, de llenguatge, sensorial o social. Des d’aquí, podeu accedir al:

L’objectiu d’aquest apartat és oferir un canal d’informació actualitzada sobre prestacions, activitats, tallers, notícies interessant, recursos educatius on-line…per a famílies amb infants amb algun trastorn o dificultat en el desenvolupament.