CaixaProinfància

El Centre Tàndem de la Fundació MAP és entitat coordinadora, referent i prestadora de serveis del programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa” als municipis de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses.

Aquest programa va néixer l’any 2007 per lluitar contra la pobresa infantil. Es dirigeix a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i acompanyar el seu desenvolupament de forma integral, afavorint les polítiques de millora de l’equitat i la cohesió social.

A la comarca del Ripollès CaixaProinfància ha arribat l’any 2019, amb la signatura del conveni entre la Fundació “la Caixa”, els municipis de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, entitat encarregada d’identificar i localitzar les situacions de pobresa i vulnerabilitat susceptibles d’entrar al programa.

Durant el curs 2019-2020, s’han ofert activitats de juny a setembre a unes 38 famílies. De cara al curs 2020-2021 (d’1 octubre a 30 de setembre) es pretén arribar als infants i joves fins a 18 anys de 50 famílies dels dos municipis, als quals es garantirà la promoció educativa i social a través d’activitats de reforç educatiu (atenció logopèdica, psicomotora, grups d’estudi assistit, reforç individual, aules obertes i ajudes per a l’equipament escolar), educació no formal i temps lliure, suport familiar, atenció i teràpia psicosocial i promoció de la salut.

Unes activitats que actualment s’ofereixen des del Centre Tàndem i des de Càritas, l’altra entitat prestadora de serveis de la comarca del Ripollès.