Què fem?

Som un centre especialitzat en la cura i atenció a infants, adolescents i famílies en diversos aspectes referents a la salut i el desenvolupament. Oferim un ampli ventall de serveis en format individual, en grup i en el camp formatiu i d’assessorament professional.

Assessorament i formació

Des del centre oferim un espai d’assessorament i formació adreçada a professionals i estudiants dels àmbits de l’ensenyament acadèmic i el camp social.

  • Consulta individual dirigida a professionals que vulguin revisar aspectes relatius a la seva tasca.
  • Assessorament en la gestió de grups i resolució de conflictes.
  • Per a estudiants, oferim la possibilitat de fer les pràctiques al nostre centre.

Consulta individual

  • Fisioteràpia:  una disciplina que per mitjà d’uns principis científics ajuda a prevenir, identificar, avaluar, corregir i alleugerir els problemes de la funcionalitat del moviment, ja siguin problemes aguts o crònics.
  • Logopèdia: disciplina que diagnostica, avalua i tracta les dificultats en la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució. També tracta els trastorns de la lecto-escriptura.
  • Psicologia: disciplina del coneixement que estudia el comportament d’una persona en relació amb el seu entorn i amb ella mateixa i aporta vies de solució que ajudin a transitar per les dificultats de la vida.Té dues branques, com totes les disciplines. Per una banda, la bàsica, on es revisa, cerca i amplia el coneixement per tal de descobrir com per a què es comporta una persona. I, per l’altra, l’aplicada, on aquests descobriments es transformen en tècniques terapèutiques.Des del Centre Tàndem oferim una intervenció terapèutica diversa, en format de consulta individual o bé familiar, a fi i efecte d’aconseguir una millora significativa i perdurable.
  • Psicomotricitat: es basa en una concepció integral del subjecte i s’ocupa de la interacció que s’estableix entre el coneixement, l’emoció i el moviment. Dóna importància al desenvolupament de la persona i la seva corporeïtat, així com a la capacitat d’expressar-se i relacionar-se amb el món que l’envolta.
  • Suport escolar especialitzat: en aquest àmbit oferim suport en tècniques i estratègies d’estudi enriquides per les aportacions des de la psicologia i la psicopedagogia. Es tracta de sessions individuals o en grup reduït per a millorar el rendiment en l’aprenentatge de les matèries escolars. Oferim el mètode Binding per millorar la capacitat lectora dels nens i nenes. Més informació
  • Treball social: des del treball social es vetlla i promou el desenvolupament humà dins una societat de persones, grups i comunitats, afavorint-ne les relacions i la creació de xarxes de suport social.Com a eix principal hi ha el respecte pels Drets Humans i la justícia social per facilitar que tothom pugui accedir als recursos del seu entorn, especialment tenint cura dels infants i adolescents.

Consulteu la tarifa actual del servei +5 Tàndem (5 a 18 anys)

Activitats per a infants, joves i famílies

Cada any organitzem activitats grupals, un espai molt enriquidor que nodreix a qui hi participa i que sovint esdevé clau des d’un punt de vista terapèutic. Els éssers humans som gregaris i el contacte amb altres persones és fonamental.

Aikido per al curs 2021-2022

Programa CaixaProinfància

Activitats de reforç educatiu i psicosocial per a infants i joves de famílies en situació de pobresa econòmica i de vulnerabilitat dels municipis de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

Més informació