El nostre enfocament

Busquem el com més que el què, allunyant-nos del concepte de trastorn com a eix de la intervenció i amb el convenciment que col·laborant podem ajudar a generar els millors recursos personals i familiars per a resoldre allò que es vol.

“No és el que et passa, és el que fas amb el que et passa” (Aldous Huxley)