Política de privacitat

La política de privacitat i de tractament i de protecció de les dades personals de la Fundació MAP la podeu trobar detallada en el document següent: POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MAP

Abast de la política de protecció de dades personals
La política de protecció de dades de caràcter personal de la Fundació MAP abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans la persona usuària pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar a l’entitat informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni la persona seran tractades per FUNDACIÓ PRIVADA MAP (FUNDACIÓ MAP), Polígon Industrial Els Pintors, C/Dalí 6-8. 17500 Ripoll. NIF: G17414905. Telèfon: 972 70 31 04, correu electrònic: protecciodades@fundaciomap.com

AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE COOKIES