COM ES POT MANIFESTAR LA DISLÈXIA EN LES ETAPES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

L’Eva Viñas, una de les logopedes del Centre Tàndem, ens explica què és la dislèxia i quines manifestacions pot presentar durant les etapes d’educació infantil i primària. La dislèxia es un trastorn d’aprenentatge que es caracteritza per una dificultat greu en les habilitats de lectura i escriptura (processos d’adquisició, desenvolupament i aplicació de les capacitats lectores i en tota l’activitat derivada).

Us expliquem com es pot manifestar de manera observable durant la primera infància i la primària per tal de poder fer una detecció precoç i començar a fer un treball de millora.

Manifestacions durant l’etapa d’Educació Infantil:

 • Consciència fonològica pobre: dificultats per emetre els sons de les paraules.
 • Invertir els sons de les paraules.
 • Confusió de paraules que sonen semblants.
 • Aprenentatge de paraules noves més a poc a poc.
 • Dificultat per aprendre cançons infantils o jugar a jocs de rimes.
 • Dificultat per automatitzar seqüències verbals (dies de la setmana…).
 • Dificultat per evocar paraules.

Manifestacions durant l’etapa d’Educació Primària:

Lectura

 • Presenta un nivell de lectura per sota del que s’espera per edat.
 • Dificultat en la correspondència grafema-fonema.
 • Errors de precisió lectora: omissions, substitucions, inversions, adicions de lletres, síl·labes o paraules i rectificacions o repeticions.
 • Baixa fluïdesa lectora.
 • La comprensió lectora pot estar preservada.
 • Dificultats d’entonació i respecte als signes de puntuació.
 • Evita tasques en les quals hagin de llegir.

Escriptura

 • Errors d’ortografia natural, ajuntar paraules o lletres.
 • Errors d’ortografia arbitrària (b/v, h, j/g…).
 • Mal ús dels signes de puntuació.
 • Li costa estructurar un text i redactar-lo.
 • Dificultat per començar un text, trobar la paraula correcta o respondre una pregunta escrita.

Llenguatge oral

 • És possible que s’expressin millor oralment que per escrit.
 • Dificultats en l’evocació o accés al lèxic.
 • Els hi costa automatitzar las seqüències verbals (dies de la setmana, mesos de l’any,  taules de multiplicar).

Si observeu alguna d’aquestes manifestacions, podeu consultar-nos perquè puguem fer una valoració acurada de l’infant/nen-a i, si s’escau, començar a aplicar mesures correctores per a la millora.

Aquesta entrada ha esta publicada en Centre Tàndem. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.